Analýza Davidova snění

Popis vědeckého experimentu, který vybraný figurant nejlépe podpoří tím, že ho celý, od začátku až do konce, jednoduše prospí.


téma článku

Jako pokročilý účastník denního vysokoškolského studia si byl David plně vědom toho, že odborné poznatky nemůže jen pasivně přijímat, ale měl by se i aktivně podílet na jejich tvorbě. Přihlásil se proto jako dobrovolník do výzkumného programu zaměřeného na zkoumání lidského spánku.

Tým vědeckých pracovníků brněnské Masarykovy univerzity zabývající se výzkumem snění (takzvaný Dream Team) verboval dobrovolníky zejména z řad studentů. Uchazeči o účast na projektu měli spadat do mladší věkové kategorie, neužívat ve zvýšené míře psychotropní látky a vlastnit čisté pyžamo. David všechny tři podmínky splňoval, proto byla jeho přihláška do projektu bez výhrad přijata.

Jsou pokusy, do kterých se dobrovolníci příliš nehrnou. Zejména jde-li o testování bezpečnosti pyrotechniky, pesticidů, laserových paprsků, nebo třeba farmaceutických přípravků proti zácpě. Naopak výzkum spánku je doslova splněným dobrovolnickým snem. Člověk si přijde zchrupnout do vyhřáté laboratoře a po probuzení navíc zinkasuje drobný přivýdělek (kvůli obavám z nebezpečného náporu bezdomovců vědecká pracoviště pro inzeráty nikdy nevyužívají reklamní plochy na lavičkách v parcích).


Před zahájením samotného experimentu vědci ze spánkové laboratoře všem dobrovolníkům opakovali, aby nepodléhali stresu z nezvyklého prostředí a chovali se jako doma. Jenom tak si mohou navodit bezstarostný spánek vhodný ke kvalitnímu zkoumání.

David si proto, v souladu s uvedeným pokynem, krátce zacvičil, provedl pár protahovacích cviků, umyl obličej a vybrané tělní partie, důkladně vyčistil zuby, naklepal polštář, ještě chvíli pod peřinou pročítal oblíbené pasáže legendární nohejbalové příručky inženýra Stehlíka, načež zavřel oči, přetočil se na pravý spací bok... a omylem z hlavy vytrhnul tři přísavky připevněné poblíž levého ucha.

Jen pro vysvětlení: pokusní spáči měli kolem hlavy umístěno velké množství přísavek snímajících mozkovou aktivitu, přičemž od všech přísavek vedlo několik tenkých drátů do hlavního přístroje označovaného zkratkou VOSA (Výzkumný Operátor Spánkových Aktivit).

Výpočetní stroj během celé noci průběžně vyhodnocoval data získaná z přísavek, zároveň pečlivě monitoroval jednotlivé fáze spánku, porovnával tepovou frekvenci, dohledával nežádoucí výkyvy způsobené nočními můrami i choulostivou náplní snů některých spáčů.


Jak David později nadšeně vyprávěl, po počátečních obavách usnul jako dudek, protože mu bylo přiděleno lůžko v odhlučněné potemnělé laboratoři číslo sedm. Jeho tělo dodalo pomocí drátků a přísavek ohromné množství cenných informací, které povolaní odborníci dále roztřídili a komplexně vyhotnotili. Jiní však takové štěstí neměli, jak vyplývá z pasáží, které byly kompletně zveřejněny o dva měsíce později v březnovém vydání odborného magazínu Zdravý spánek.

Z poblikované vědecké studie především vyplynulo, že lidé nejrychleji usínali v horizontální poloze. Sedící dobrovolníky přemohla až pokročilá únava, stojáci po celou noc téměř nezabrali.

Nedařilo se rovněž usnout dobrovolníkům s násilně rozevřenými očními víčky. Stejně tak těm, kteří se pokoušeli usnout s očima zavřenýma, ovšem v místnosti osvětlené pomocí mimořádně silné svítilny OLIGHT SR99 s výkonem před 9000 lumenů (používané k osvětlení fotbalových stadionů).

Zajímavě dopadl test diferenciace spánku v závislosti na zvukové kulise. Nejklidnější spánkové fáze vykazovali dobrovolníci ponechaní ve zvukotěsné laboratoři, nebo ti, kterým byla puštěna reprodukovaná simulace hukotu mořských vln. Naopak na celonoční poslech heavy metalu v laboratoři číslo 666 reagovali figuranti nelibě. Během poslechu dynamických skladeb předních metalových kapel se nepřiblížili ani první lehké fázi spánku s mozkovými vlnami alfa.


Važme si lidí, kteří najdou dostatek odvahy k podobným experimentům. Važme si všech, kteří nocují v laboratořích, abychom my ostatní mohli klidně spát.

ilustrační obrázek

waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops