Důsledky mezikontinentálních vztahů

Všechna netradiční spojení zákonitě dráždí lidskou zvědavost. Například svazek dvou lidí pocházejících z rozdílných kontinentů.


téma článku

To, že Honzík vstoupí do řad otců, nebylo žádným tajemstvím. Ne že by na potkání vyprávěl pikantní historky ze svého soukromého života nebo vykazoval podezřele detailní znalosti procesu lidské reprodukce. Plentu budoucí významné události průběžně odkrývala Honzíkova exotická manželka Sonyta, konkrétně nepřehlédnutelné fyziognomické změny její postavy.

ilustrační obrázek

Mladí lidé žijící v duchu křesťanských tradic dobře ví, že po svatbě mohou svůj sexuální život posunout z fáze teoretické do roviny praktické. Mohou zažít vše, před čím varoval symbol 18+ v temných zákoutích dnes již zaniklých videopůjčoven a co v dnešní době pomáhá masovému šíření internetu.

Jelikož byli Honzík i Sonyta již několik měsíců řádně oddáni, všichni netrpělivě vyčkávali na výsledech internacionálního partnerského spojení rusovlasého flegmatika s drobnou exotickou Kambodžankou.

Mají-li zplodit dítě dva plavovlasí modroocí Švédové, těžko někoho napadne blíže spekulovat nad možným vzhledem výsledného potomka. Protože tady je, lapidárně řečeno, předem vymalováno. Ale u dvou budoucích rodičů, kteří se viditelně potkali někde na půl cesty mezi chrámovým komplexem v Angkoru a tradiční irskou hospodou v Dublinu, se zvědavost zákonitě hlásí o slovo.

Simulace vizuální stránky člověka se běžně provádí ve třech časových rovinách – minulosti (rekonstrukce vzhledu pračlověka pomocí nalezených lebečních kostí), přítomnosti (sestavování portrétu pachatele prostřednictvím popisu svědka) i budoucnosti (sestavování genetického profilu dosud nenarozeného dítěte).

Diskuze o Honzíkově dítěti nebraly konce, v pokročilejší fázi Sonytina těhotenství dokonce nabíraly na intenzitě. Zvědavost sžírala všechny bez rozdílu, a to až do té míry, že bylo nutno přikročit k radikálnímu řešení: odhalit tajemství vizáže budoucího novorozeněte pomocí vědecké simulace.

Pokus zahrnoval následující etapy:

  1. naplnění ohnivzdorné nádoby vodou
  2. ohřev tekutiny na 100 stupňů Celsia
  3. integrace rostlinných plodů s obsahem povzbuzujícího alkoloidu do nádoby s horkou tekutinou
  4. přidání drobných částic zeminy (která byla již dříve vystavena extrémně vysokému žáru)
  5. homogenizace sytě oranžových částic do tmavě zbarvené vroucí tekutiny

Celý pokus vypadá na první pohled poměrně složitě, ve skutečnosti šlo o to nastrouhat kousek cihly do kafe.

Spekulovat o tom, zda popsaný experiment přinesl nějaké použitelné poznatky, není zas tak podstatné. Podstatné je, že na sklonku roku 2015 se Honzíkovi a Sonytě narodila krásná dcera Karolinka - výsledek láskyplného vztahu dvou lidí z různých koutů planety.

ilustrační obrázek

waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops