Evžen zakládá rodinu

Ač nevypadá jako typický boxer, v dospělosti se rozhodl vstoupit do ringu tvrdých mužů a nastavit tvář boxerským rukavicím. V sérii zásadích životních kroků pokračoval i v roce 2014, kdy se stal poprvé otcem.


téma článku

Evžen je velký muž a velcí muži jsou zákonitě předurčeni k tomu dělat velké kroky. Za jeho první velký životní krok lze považovat sňatek s nynější manželkou Jarmilou, ženou stejně útlou jako její partner. V tomto ohledu je příroda poněkud nespravedlivá, protože zatímco jiní bojují za štíhlou postavu prostřednictvím drastických diet, Evženovi s Jarmilou se podkožní tuk vyhýbá stejně jako pravověrní ochránci zvířat norkovým kožichům.

ilustrační obrázek

Druhým nejvýznamnějším Evženovým krokem bylo zplození potomka, roztomilé dcery Jarušky, která přišla na svět dne 20.10.2014 ve 14.41 hodin s porodní váhou 3.8 kilogramů. K početí dítěte došlo s určitým odstupem od svatby, jenže kdo zná Evžena, dobře ví, že na důležité a zásadní věci si tento programátor na disku vždy rezervuje dostatečný časový prostor.

Vybraní absolventi plzeňské právnické fakulty se mohou chlubit tím, jak získali během několika měsíců bakalářský akademický titul. Evžen je na rozdíl od nich poctivý, proto svému bakalářskému studiu věnoval zhruba stejnou dobu, jako Bradd Pitt hledání životní moudrosti v Himalájích.

Evžen i jeho rodina mají sympatickou zálibu v dobových kostýmech, pravidelně navštěvují kulturní akce s historickou tématikou. Účastníci podobných akcí přibližují divákům vybrané období dějin, v rámci doprovodného programu předvádějí nejrůznější druhy historických sečných i bodných zbraní, štítů, mušket a pistolí, včetně oblečení typického pro danou historickou epochu. Nejen nezaujatý fanoušek popsaných setkání musí po zhlédnutí následujícího snímku uznat, že dobový oděv propůjčil Evženovi a jeho nejbližším neobyčejnou poetiku.

ilustrační obrázek

Nabízí se zábavná představa, jak za dvě stě let uspořádá stejné setkání nějaký budoucí historický spolek, navlékne na sebe zrekonstruované dobové uniformy vojáků NATO, obřadně si zastřílí z útočné pušky AK-47 Kalašnikov a na závěr si připomene slavnou bitvu z roku 2020, po které se z Kroměříž stala významným centrem jedné ze západních čínských provincií.

waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops