Jarda a jeho boj s populační křivkou

V české populaci trvale klesá populační křivka, rodí se málo dětí, obyvatelstvo celkově stárne.

Jarda - mladý muž disponující znalostmi i schopnostmi potřebnými pro kvalitní proces reprodukce - se jednoho dne rozhodl tento nepříznivý trend zvrátit.


téma článku

Má-li se v nohejbalu narodit příznivý výsledek, musí mít nohejbalista vhodného spoluhráče, dostatečný prostor na hřišti, potřebný klid, uspokojivou fyzickou kondici, kvalitní techniku, výdrž a schopnost přesně se trefit do vymezeného prostoru. Předpoklady pro úspěšné početí potomka zůstávají obdobné.

Jarda se rozhodl bojovat s nepříznivým demografickým vývojem a mírně vychýlil evropskou populační křivku směrem vzhůru. Své vítězné geny zachoval pro příští generace zplozením Jardy juniora.

ilustrační obrázek

Narození nového kmenového hráče se stalo významnou událostí pro celou sportovní komunitu nohejbalové soutěže Kopkop Cup.

Na základě dohadů o výsledné podobě Jardova potomka vznikla i počítačová simulace předpokládaného vzhledu dítěte, tedy model postavený na důkladném propojení geneticky podmíněné vizuální podobnosti otce se synem. První fotografie z porodnice naštěstí potvrdila nedokonalost původního modelu.

ilustrační obrázek

waterdrops waterdrops waterdrops