Konec Kamilova dětství

Z chlapců se stávají muži většinou ve válkách. Nebo v manželství...


téma článku

Každý psycholog či pediatr vám bez zaváhání předloží fundovaný výklad o vývojových fázích dětství. Období nevinnosti všichni začínáme prvním měsícem života v pozici novorozence, na opačném konci je dětství časově ohraničeno adolescencí a osmnáctými narozeninami, tradičním milníkem dospělosti.

Kamil své dětství vždy vnímal v mnohem širším kontextu.
Byl přesvědčen, že dokud na sobě pozoruje infantilní sklony a dokud samotné okolí snímá jeho chování jako nedospělé, dětství stále trvá, bez ohledu na věk biologický.

S přibývajícími lety bohužel neúprosné společenské konvence naznačily, že přenášet lze maximálně nenarozené dítě, nikoliv samotné dětství. Proto se Kamil ve svých pětatřiceti letech rozhodl dětství ukončit, a to poměrně rázným způsobem, konkrétně vstupem do svazku manželského.

ilustrační obrázek

Má-li být manželství stabilním svazkem dvou lidí, je vhodné při výběru partnera aplikovat takzvanou betonovou teorii. Pokud totiž do betonu nepřimícháte všechny potřebné složky, tedy vodu, písek a cement, případně nedodržíte předepsané množství označených stavebních surovin, beton nezíská potřebnou pevnost, navíc se časem začne drolit.

Pojivovými složkami a stavebním materiálem manželství jsou podle betonové teorie praktické schopnosti a dovednosti obou manželů. Jestliže jednomu z nich schází, druhý člen páru by je měl vhodně doplnit.

Kamil si v první řadě pečlivě vyhodnotil všechny své rezervy. Následně usoudil, že vše, co mu prokazatelně schází, hravě doplní jeho partnerka Vendulka. Do původní nedokonalé "stavební směsi" díky ní totiž přibude chybějící dochvilnost, zručnost, zodpovědnost, opatrnost, spolehlivost, smysl pro pořádek, orientační smysl, předvídavost, umění smysluplného plánování, schopnost provádět více činností najednou, věrohodnost a spolehlivý ranní budík.

ilustrační obrázek


Již několik dní před datem obřadu bylo zřejmé, že plánovaná svatba bude opravdu vypečená. Meteorologové předpovídali teploty kolem pětatřiceti stupňů ve stínu, varovali před vznikem požárů, vysycháním vodních toků, nádrží i domácích akvárií.

Zatímco v celé zemi padaly teplotní rekordy a lidé se snažili v plavkách přežít na koupalištích, pozvaní svatební hosté se navlékli do společenských šatů a hřejivých pánských obleků. Jedinci se srdeční arytmií se navíc pomodlili za vysoký výkon svých kardiostimulátorů, načež všichni vyrazili do pekelně rozpálených Vizovic.

Obřad na vizovickém zámku proběhl v patřičně slavnostním duchu. Pouze u přihlížejících svatebních hostů nebylo možné zcela jasně určit, zda jsou opravdu tak dojatí, nebo zda jim po obličejích místo slz stékají vydatné kapky potu.

Kamil se během celé ceremonie soustředil především na rozložitý křišťálový lustr, na jehož nejspodnější části byl zavěšen skleněný hranolek otáčející se kolem své osy těsně nad hlavami novomanželů. Podobně jako nerozhodný Hamlet, dumající nad otázkou zda být či nebýt, bojoval Kamil celý obřad s volbou rozhoupat či nerozhoupat. Pronásledovala jej totiž nutkavá potřeba uvést mávnutím ruky visící hranolek do pohybu.

ilustrační obrázek

Naštěstí se ženich dokázal během patnáctiminutového ceremoniálu dostatečně ovládnout, takže důstojnost obřadu nenarušil (na rozdíl od nevěsty, která v nervozitě při podpisu svatebního protokolu upustila na zem nabízené pero, čímž pobavila veškeré osazenstvo zámecké obřadní síně).

Je zvláštní, že v době přísných bezpečnostních opatření před hrozbami teroristických útoků může do areálu státem chráněné barokní památky proniknout jedinec vyzbrojený dlouhou střelnou zbraní. Na nádvoří zámku se mezi dav vítající novomanžele připletl zarostlý podivín, který pod hrozbou zastřelením obral většinu přítomných o obsah jejich peněženek.

ilustrační obrázek

Naštěstí ještě před tím, než nejaktivnější svatebčané přivolali zásahovou policejní jednotku, vyšlo najevo, že agresor je Kamilův přítel z dětství Evžen, který si jako překvapení připravil improvizované představení v historickém kostýmu s mušketou. Diverzantská akce mu byla odpuštěna poté, co novomanželům odevzdal nakradené peníze a pomohl tak refundovat náklady na svatební hostinu.


Po obřadu následoval přesun do slavnostně nazdobeného sálu v nedalekých Zádveřicích. David coby svědek ženicha přednesl krátký projev, v němž ženichovi upřímně poděkoval za to, že jej naučil hrát nohejbal, sjíždět řeky a zařadit se do společnosti úspěšných mladých lidí s významným potenciálem.

Následoval oběd a po něm bohatý program plný nejrůznějších dovednostních soutěží. Při jedné z nich se mimo jiné ukázalo, že než se jako novorozeně nechat přebalit od Kamila, je lepší skončit v babyboxu.

ilustrační obrázek

Během celého sluncem rozpáleného svatebního dne, který proběhl bez větších komplikací, Kamilovi vrtala hlavou jediná věc. Někteří hosté se ženicha stále dokola dotazovali, zda si již prohlédl všechny svatební dary, popřípadě zda se již byl podívat do apartmánu novomanželů.

Objevilo se rovněž několik narážek na potenciálního potomka, včetně nesmyslných doporučení k zajištění dostatečného množství mrkve pro zdravý vývoj dítěte. Při znalostech pravidelných biologických cyklů své ženy si byl Kamil jistý, že nikde poblíž žádný čáp s nevyžádanou zásilkou nekrouží, proto zmíněným poznámkám nevěnoval větší pozornost.

ilustrační obrázek

ilustrační obrázek

Zajímavým zpestřením svatebního dne se stal návrat z večerního focení novomanželů. Poté, co s fotografkou míjeli stádo krav, požádal ženich o svatební foto s dobytkem. Vstřícná fotografka měla dostatek pochopení pro lov netradičních zážitků, proto přes Vendulčiny protesty nahnala Kamila do prostoru za elektrickým ohradníkem. Oba následně zprostředkovali několika přítomným kravám netradiční show.

ilustrační obrázek

Po pár minutách se počet bučících divaček v publiku překvapivě znásobil. Jedna z krav začala hladově útočit na krušpánek v klopě ženichova saka, další krávy naznačily, že pokud jsou při chuti, požvýkají cokoliv. K rozhodnutí definitivně opustit nebezpečnou oblast nakonec nejvýrazněji přispěl býk, který si přišel sjednat v hovězím harému pořádek.

K bujarému veselí výrazně přispěl příjezd speciálních hostů, s nimiž Kamil společně vyrůstal a bez jejichž přítomnosti by si oslavu ukončení svého dětství nedokázal představit. Štěpán, Jarda, Laďa, Zbyňa, Evžen i Lukáš dorazili v rozverné náladě, později v průběhu večera se někteří z nich stali neoficiálními hvězdami tanečního parketu. Všichni dohromady působili jako nesmírně populární zábavný gang, případně jako skupina rozverných bodyguardů.

ilustrační obrázek

ilustrační obrázek


Následujícího rána Kamil opatrně otevřel oči a rozespale se rozhlédl po místnosti. V pokoji panoval poměrně velký nepořádek, na podlaze se nahodile povalovaly kusy svátečního oděvu, nočnímu stolku dominovala nenačatá láhev šampaňského. Po chvilce pátrání se podařilo dohledat boty, kartáček na zuby i mobilní telefon. Jediné, co prokazatelně chybělo, byla nevěsta.

Prvotní překvapení postupně začalo přecházet v pocity zmatení, později lehké paniky. Únos nevěsty zřejmě proběhl až v průběhu noci, únosce si svou oběť ponechal a zřejmě bude požadovat výkupné...

Přemítání o rychlé ztrátě čerstvě nabyté manželky přerušil lehký dusot drobných nožek ozývající se z koupelny. Kamil okamžitě vyrazil daným směrem a s úlevou rozrazil dveře. Zpod umyvadla na něj místo nevěsty upřeně hleděl utajený svatební dar - malý vyděšený králík.

ilustrační obrázek

waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops