bara
bara
bara

Bára

Oproti dřívějším trendům, kdy mnoho lidí cestovalo za lepším životem na západ, přesouvá se Bára od svého narození zcela opačným směrem.

Narodila se v Aši, následoval přesun na Vysočinu
do Pelhřimova, po několika letech poté do Kroměříže a pak opět dále na východ do Otrokovic. Při setrvalém vývoji popsané anabáze by mohla skončit někde v Kazachstánu, nebo dokonce na území Čínské lidové republiky.

Jistá souvislost by tu byla, neboť Bára se dříve intenzivně věnovala širokému spektru čínských bojových umění označovaných jako Kung-fu. V tradičních stylech Wu shu se dokonce stala vicemistryní světa, pouze vinou nepříjemného zranění jí unikl start na letních olympijských hrách v Pekingu.

Její oblíbenou zbraní je bojový řetěz s olověným hrotem, zbraň etrémně nebezpečená nejen pro protivníka, ale rovněž pro řetězobijce. Trefí-li se začínající tenista při tréninku nešťastně do hlavy rámem vlastní rakety, odnese popsané pochybení přinejhorším drobnou modřinou. Trefí-li se při tréninku
do hlavy hrotem roztočeného řetězu bojovník kung-fu, následuje destruktivní řetězová reakce a ve většině případů
i výjezd operativního vozidla pohřební služby.

Akrobatické prvky a nebezpečné kopy Bára zdatně integrovala do nohejbalu. U sítě nejednou předvedla legendární čínskou smeč: dvě salta zakončená kopem ve stylu bílého jestřába. Přiznejme si, že není mnoho hráčů, kteří by servírovali
z pozice sing I čchüan, navíc s mohutným hvězdicovým výskokem v ose zadní podávací čáry.

Díky precizně zvládnuté technice postojů a kroků sia pchan kung Bára disponuje nesmírně ladným pohybem po kurtu, vždy plně koncentrovaná na hru, jelikož bezchybně pracuje s technikou čchan s kung, tedy energií navíjení hedvábného vlákna.

bara