david
david
david

David

David je zvláštním úkazem na poli embryologie a pověstným tvrdým oříškem pro všechny vědecké pracovníky, kteří mají co do činění s výzkumem zárodečného vývoje mnohobuněčných organismů.

Laicky řečeno, David vznikl rozdělením rýhující se buňky
s kompletní sadou chromozómů (tzv. zygoty), a to ve dvě části z jednoho oplodněného vajíčka, přičemž jedna z částí
v rámci chronologické časové posloupnosti dosáhla poločasu rozpadu v řádu několika let.

Odborně (tudíž méně srozumitelně) by se tento jev dal vyložit tak, že David je jednovaječným dvojčetem svého o osm let staršího bratra Lukáše.

Odmyslíme-li si nepříliš zjevný věkový rozdíl, nedají se bratři od sebe téměř rozeznat. Kromě vzhledu se shodují též barvou hlasu, gesty, mimikou, stylem chůze, herními návyky
a zakřivením oční rohovky.

Není tedy divu, že Lukášovi přátelé Davida několik měsíců vůbec nezaregistrovali, přestože s ním běžně komunikovali
a občas dokonce i hráli ve stejném nohejbalovém týmu. Lukáš totiž Davida občas na turnaje posílal jako svou náhradu,
o čemž dlouhou dobu nikdo neměl ani tušení.

Nicméně po odhalení záměn dvojčat bylo potřeba do budoucna uspokojivě doladit nepříjemné situace, spočívající v trapném váhání nad identifikací obou klonů. Z tohoto důvodu byla bratrům vyrobena trička s potiskem - křestním jménem na zadní straně tkaniny. Opatření funguje spolehlivě, ovšem pouze za předpokladu, že si oba bratři navzájem nepůjčují oblečení.

David je perfekcionista, veškeré zájmové činnosti či disciplíny podrobuje detailnímu studiu a poctivému tréninku. Jak nám prozradili jeho rodiče, v šeti letech několik hodin denně trénoval v koutě dětského pokoje hody šestistěnnou kostkou, aby při hře Člověče, nezlob se házel co nejvyšší čísla.

V posledních letech se David intenzivně věnuje studiu prokrastinace. Aby měl na studium tohoto společenského fenoménu dostatek času, naučil se odkládat plnění povinností a nepříjemných úkolů na pozdější dobu.

david