kamil
kamil
kamil

Kamil

V šesti letech byl malému Kamilovi uložen nepodmíněný odklad školní docházky o jeden rok. V odůvodnění uvedeného rozhodnutí experti z psychologicko-pedagogické poradny malému chlapci vytýkali nepřiměřenou hravost
a lehkomyslnost. Jak se později ukázalo, odborníci tehdy neurčili pouze přechodný stav, nýbrž celoživotní diagnózu.

Celkový výčet nedostatků a faktorů nepoužitelnosti tím ovšem rozhodně nebyl naplněn. Kromě extrémní nedochvilnosti, která částečně souvisí s chybějícím orientačním smyslem, se brzy začala projevovat chlapcova viditelná manuální nezručnost.

Objektivně není možné požadovat rovné zatlučení hřebíku
po někom, kdo má problém pochopit technologii spojování kostiček dětské stavebnice Lego. K tomu všemu je třeba přičíst částečnou nedoslýchavost, panický strach z potkanů
a vědomou i nevědomou zapomnětlivost.

Pro dokreslení podivné osobnosti v celkovém kontextu nezbývá než zmínit rovněž sklony k nemístnému zlehčování vážných situací, odkládání a neplnění zadaných úkolů, častou nevolnost v dopravních prostředcích, neopatrnost, selhávání pudu sebezáchovy a konečně chorobné lhaní.

kamil