zbyna
zbyna
zbyna

Zbyňa

Malý postavou, velký schopnostmi. Nejcharakterističtějším rysem tohoto zásadového nesmlouvavého muže je absolutní odpor k rasové diskriminaci a extremistický způsob jejího potírání ve společnosti.

Mezi zvířaty uznává zejména zebry pro jejich tolerantní
a vyvážené zbarvení. Do kávy doporučuje přidat vždy alespoň trochu mléka. Jako symbol míru by do vzduchu nevypouštěl holubici čistě bílou, nýbrž kropenatou.

Nevidí důvod zakazovat četbu kontroverzního literárního díla Mein Kampf, ale pouze za předpokladu, pokud bude kniha proložena vydatnou dávkou židovských anekdot.

Zatím zůstávají nepochopeny jeho apely na inovaci šachových partií, které doporučuje hrát pouze s figurami stejné barvy, jelikož ve střetu černých a bílých figur logicky shledává symbol rasové nenávisti. Jeho verze hry ovšem po aplikaci nastíněné myšlenky přináší jisté zmatky a nepřehlednost pro oba hráče, kteří si pak nevědomky vyhazují vlastní figury.

Zbyňa odmalička bojoval za integraci minoritních skupin do většinových společenství, zásadně odmítal jednobarevná uskupení, přičemž své pokusy o vytváření pestrých smíšených komunit předem testoval na zvířatech.

Pokusy s vybranými druhy hmyzu bohužel nepřinesly uspokojivé výsledky. Rezaví mravenci vložení do mraveniště černých kolegů v cizím prostředí neobstáli, dokonce by se dalo říci, že byli přijati chladně a bez patřičného uvítání (vítanou návštěvu totiž hostitel většinou ve výrazné převaze nezlikviduje a její mrtvolu neodtáhne ven před mraveniště).

Po této zkušenosti Zbyňa definitivně upustil i od pokusu číslo dvě, tedy vyslání čmeláka na exkurzi do včelího úlu. Integrace je složitý proces, všechny suroviny je třeba pořádně protřepat, ale občas... občas snad raději nemíchat.

zbyna