Průzkum světa za oponou

Materialisticky smýšlející zaměstnanci zakládají na pracovišti odbory, kulturně založení aktivisté naopak ochotnické divadelní spolky.


téma článku

Kdo chce herce dirigovat, scénář si vždycky najde

Kamil si na svém pracovišti nemohl nevšimnout, že mnoho z jeho kolegů vykazuje nepřehlédnutelné dramatické nadání a přirozený herecký talent.

Ve skutečnosti v běžném pracovním životě předvádí herecké výkony - ať již zcela účelově či nevědomé - kde kdo. Mezi oblíbená zaměstnanecká vystoupení patří například prezentace pracovního vytížení (doprovázená sérií hlasitých vzdechů a útrpných výrazů), ale také hraní na city, používání teatrálních gest a vysílání neupřímných úsměvů.

Najdou se však i tací, jejichž herecké nadání popohání soukolí sestavené ze skutečných uměleckých ambicí. Sedm takto obdařených jedinců z kancelářského prostředí Kamil pečlivě vytipoval a oslovil, přičemž se je pokusil přesvědčit, nechť dále neskrývají cenné schopnosti a odhodí stud i obavy ze společenského znemožnění. Jednoduše řečeno: nechť předvedou svůj potenciál před živým publikem.

ilustrační obrázek

Oslovená sedmičlenná skupinka po menším přemlouvání potvrdila spolupráci na kulturním projektu, ve kterém dobrovolníkům nebylo přislíbeno nic jiného, než krev, pot, slzy a nehynoucí sláva. Kamil si tak mohl rázem odškrtnout další životní cíl ze soukromého seznamu - založení zaměstnaneckého ochotnického divadelního spolku.

herec herec herec herec herec herec herec

Nejtvrdším oříškem bylo vybrat vhodnou hru pro slavnostní premiéru nově vzniklého divadelního tělesa. Po pečlivé rozvaze zvítězil emociálně silný příběh o Popelce, inspirovaný kultovním filmovým zpracováním z česko-německé koprodukce. Popelka se stala dobrou volbou i proto, že zainteresovaným osobám z oblasti justice nabídla mnoho témat důvěrně známých ze soudní praxe.

ilustrační obrázek

Pohádka je přímo protkána závadnými protiprávními prvky. Hlavní hrdinku příběhu představuje dívka z neutěšeného výchovného prostředí, navíc týraná zlou pěstounkou a její dcerou. Byť je Popelka dcerou zemřelého velkostatkáře, její hmotné zabezpečení tomuto faktu neodpovídá, protože na dědictví zjevně participovala pouze její macecha. Celá situace lehce zavání podvodnou manipulací se závětí, případně nerespektováním zákonných dědických podílů.

Kromě toho jsou na statku viditelně porušovány pracovněprávní předpisy. Macecha Popelce běžně zadává nesplnitelné pracovní úkoly a nustí ji k absolvování nesmyslných přesčasů. I nezúčastněnému pozorovateli musí být zřejmé, že macecha si z Popelčiných základních práv a svobod udělala trhací kalendář.

Těžko na bojišti, lehko na jevišti

Scénář divadelní hry byl záměrně napsán ve verších, aby herci nemohli s textem manipulovat. Zkoušelo se celý měsíc před premiérou, bohužel dostat na zkoušku kompletní herecký ansámbl se dařilo pouze výjimečně.

Herci s nejlepší docházkou proto museli často alternovat chybějící kolegy. Někdy dokonce vedli komplikované dialogy sami se sebou, nebo osamoceni na jevišti pilovali k dokonalosti davové scény, čímž postupně zlepšovali výkon hned v několika rolích zároveň (narozdíl od notorických absentérů, kteří se při občasných návštěvách zkoušek výrazně ztráceli v textu i na jevišti).

ilustrační obrázek

Díky přístupu k moderní technice nebylo třeba složitě vyrábět kulisy, protože tematické pozadí jednotlivých divadelních obrazů promítal silný projektor přímo za záda účinkujících. Horší bylo vymyslet řešení četných trikových scén, jako například přebírání luštěnin hejnem holubů.

Testovaní ptáci odchycení po setmění do ornitologických sítí na zlínském náměstí se neosvědčili. Na zkoušce holubi odmítali třídit hrách s čočkou do připravených misek a připravenou rekvizitu vytrvale konzumovali. Navíc trusem výrazně znečistili zkušební sál i přítomné herce.

Z tohoto důvodu bylo nutné nahradit živá zvířata speciálními holubími maketami ovládanými pomocí speciálních nosných tyčí. Makety byly provedeny natolik precizně, že je ve výsledku téměř nešlo rozeznat od skutečných opeřenců.

ilustrační obrázek

S narůstajícím počtem zkoušek se začali amatérští herci více osmělovat, vypilovali výrazové prostředky, zdokonalili pohyb po jevišti i práci s rekvizitami. Ti nejpoctivější se dokonce naučili text. Před Kamilem v roli režiséra se však vynořil další poměrně zásadní problém, který bylo třeba bezodkladně vyřešit...

Nástrahy démona alkoholu

Je obecně známo, že lidé z herecké branže mívají k lahvím s ohnivou vodou blíže než běžní smrtelníci. Může za to jakési volnomyšlenkářství, touha po umělecké svobodě, snaha o uvolnění zábran tvůrčího myšlení. Nejčastějším důvodem je podle odborníků psychický nápor související s vystupováním před publikem. A nutno dodat, že postupem času se pití na kuráž začalo po vzoru profesionálních divadelních uskupení nenápadně rozmáhat rovněž v Kamilově ochotnickém souboru.

Režisér si byl dobře vědom toho, že alkohol je zrádný sluha a ještě horší pán, který slušné lidi svádí k neuváženým činům a tancům na stole. Proto vymyslel rafinovaný experiment a během generálky ponechal herce na vlastní kůži (případně játra) otestovat, co zrádná tekutina ve větším množství udělá s jevištním projevem i toho nejnadanějšího ochotníka.

ilustrační obrázek

Po prvním drinku vypadalo vše idylicky. Herci se při svých výstupech oprostili od nervozity, ztratili ostych, přidali na síle hlasového projevu. Emočně vypjaté a milostné scény získaly na intenzitě.

S klesající hladinou tekutin v lahvích a s přibývajícím množstvím alkoholu v krvi ochotníků se daly vypozorovat první komplikace. Hercům začal vypadávat text a navzájem se odbourávali nechtěnými salvami smíchu. Při pohybu po jevišti ztráceli koordinaci, občas vrávorali, rázně nastupovali i do scén, ve kterých podle scénáře vůbec neúčinkovali.

Poté, co se jeden z herců nešťastně zamotal do opony a propadl po hlavě do budky s nápovědou, byl celý experiment ukončen. Všichni ochotníci se definitivně shodli na tom, že pít na kuráž před premiérou rozhodně nebudou.

ilustrační obrázek

Slavnostní premiéra

Výcvik skončil, nastal čas podstoupit bitvu, na kterou před zataženou oponou netrpělivě čekalo velmi početné publikum. Dostatek diváků zajistilo jednak bezplatné vstupné, jednak nařízení povinné účasti ze strany zaměstnavatele.

ilustrační obrázek Mírně modifikovaný příběh o Popelce všichni amatérští herci odehráli naprosto suverénně a ve velkém stylu, výpadky textu se až na drobné výjimky nekonaly.

Ostatně většina účinkujících si své repliky přepsala na taháky rafinovaně připevněné k rekvizitám, takže princ při zkoušení střevíčku vyčetl z nazouvané boty mnohem více, než jen velikost nohy budoucí nevěsty.

Ojedinělá faux pas se samozřejmě nevyhnou žádné divadelní premiéře. Jako veselá historka z představení se bude jistě dávat k dobru příhoda, kterak Popelce na první pokus nevystřelila nabitá kuše.

Přestože na zkouškách zbraň pálila naprosto spolehlivě, při představení nešťastná hlavní hrdinka marně zápolila se zaseknutou tětivou, načež kuše samovolně vystřelila až napodruhé. Prudce letící šíp následně jen o pár centimetrů minul hlavu uvaděčky a zabodl se těsně vedle ní do zdi, což empatičtí diváci ocenili úlevným povzdechnutím, cyniční naopak salvou smíchu.

Představení v dalším průběhu dospělo ke zdárnému konci, pouze princ s Popelkou v závěrečné milostné scéně lehce ošidili vášnivý polibek, aby se nedostali na pracovišti zbytečně do řečí. Suverénní herecké výkony publikum odměnilo dlouhým potleskem vestoje, následná autogramiáda přilákala davy fanoušků, kteří dali ochotnickému souboru možnost alespoň na chvíli okusit role celebrit.

Bohužel štěstí a sláva jsou stavy pomíjivé, proto slavnou kulturní událost bude hlavním aktérům nadále připomínat již jen nepatrný otvor ve zdi od hrotu neodborně vystřeleného šípu. A možná i pirátská videonahrávka představení, jejíž cena na černém trhu již nyní dosahuje astronomických částek.

ilustrační obrázek

ilustrační obrázek

waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops