Sportovní soustředění v Roštíně

Nejlepší zbraní proti roztěkanosti je mimořádně kvalitní soustředění.


téma článku
téma článku téma článku téma článku téma článku

Roštín, malá obec v údolí pod členitou chřibskou vrchovinou, nebyla pro sportovní soustředění vybrána náhodně. Obecní kronika se pyšní zmínkou, že v těchto místech byly
v 50. letech minulého století nalezeny dva hroby s kosterními pozůstatky a zachovalými zvoncovitými poháry z počátku starší doby bronzové. Nabízí se důvodný předpoklad, že archeology objevené poháry plnily roli pradávných sportovních trofejí, kterými se pravěcí obyvatelé odměňovali za úspěchy
v pohybových aktivitách. Jasný signál uspořádat akci právě zde.

ilustrační obrázek

Počet zájemců o letní soustředění drasticky narůstal, organizátoři proto v Roštíně zamluvili s dostatečným předstihem rozlehlou ubytovnu. V průběhu několika měsíců počáteční nadšení mírně opadlo a do místa určení tak odcestovala pouhá čtveřice amatérských sportovců, kteří zato měli k dispozici dvě desítky prázdných pokojů a nepřeberné množství stále volných toalet.

Jožka, Tomáš, David a Kamil ihned po příjezdu vyzkoušeli blízké venkovní hřiště a rozehráli organizačně nenáročný nohejbalový turnaj dvojic, který začal i skončil finálovým zápasem. Pokud stavitel hřiště považoval za moudré obehnat kurt nízkým dřevěným plotem, nejspíše nedomyslel utrpení spojené s přelézáním této prokleté překážky při každé cestě pro zakopnutý míč. Zmíněný problém prý v minulosti řešily vysoké sítě nad hrazením, ty si však údajně pro svou potřebu uzmuli místní rybáři.

ilustrační obrázek

Oblíbeným místem pro obnovu ztracených sil se stalo restaurační zařízení sousedící s ubytovnou. Osvěžující nápoje
z tamní nálevny na jedné straně zajistily příjemnou aklimatizaci v novém prostředí (a rychlý vstup do procesu ozdravného spánku), na druhé straně zvýšily ranní poptávku po chemických látkách jménem paracetamol či ibuprofen.

Zpestřením pobytu se nečekaně stal nedaleký dětský tábor, konkrétně jeho vlajka, třepetající se ve větru na vysokém stožáru mezi dřevěnými chatkami. Tento tábornický symbol měl již brzy změnit majitele.

ilustrační obrázek

Plán na ukradení vlajky se rodil s neuvěřitelnou pečlivostí. Bylo třeba pořídit detailní nákres tábořiště s únikovými východy, sehnat štípací kleště na přecvaknutí stožárového lanka, vypozorovat obvyklé trasy hlídek, zaměřit důležitá místa pro vhodný úkryt, zajistit tichý a rychlý dopravní útěkový prostředek se spolehlivým řidičem a nalézt vhodné prostředky pro zahlazení stop invaze.

O tom, že akce byla nakonec úspěšná a nebohé děti přišly kolem třetí hodiny ranní o svou táborovou chloubu, nakonec rozhodly dva podstatné faktory: táborovou hlídku v rozhodný okamžik přemohl spánek, stejně jako přemohl Kamila, potenciálně nejméně spolehlivého člena loupeživého komanda (který z tohoto důvodu zůstal na ubytovně a celou noční výpravu prospal). Jeho tři přátelé zástavu bez problémů uzmuli a druhý den ji s vedoucím tábora vítězoslavně směnili za láhev tvrdého alkoholu.

ilustrační obrázek

Na tomto místě by asi bylo vhodné zmínit, že o dva dny později byl pokus o krádež vlajky pro velký úspěch zopakován. Tentokrát však skončil fiaskem, jelikož táborníci zesílili hlídky
a do akce byl přibrán i Kamil, jenž však nechtěně zalarmoval polovinu tábora a navíc se ještě nechal chytit do nastražené pasti.

Samostatnou kapitolou soustředění se bezesporu stal výlet na nejvyšší bod Chřibů - kopec Brdo. Jožka se od začátku strastiplné cesty netajila svou nechutí k turistickým pochodům a svou nelibost ke zvolené trase průběžně dávala najevo emočně zabarvenými komentáři, ve slušné společnosti vesměs nepublikovatelnými.

Zajímavou součástí brdské anabáze se stala krátká odbočka k chatě Modřince, legendami opředeném srubu, v němž údajně nocují početné kolonie plchů společně s chudými zálesáky, kteří nenašetřili dost peněz na stan a ukrývají se zde před nepřízní počasí.

ilustrační obrázek

Uvnitř chaty ležel na stole zažloutlý deník končící podivným zápisem nějakého nebožáka, jenž si v Modřince nejspíše prožil noc plnou hrůzy. Roztřeseným písmem zde stálo něco o nezvaných vetřelcích z lesa, kteří zřejmě v noci obsadili dřevěný srub, lezli dokonce i po stropě a nachystali autorovi posledního zápisu v deníku nemilé překvapení. Zbytek textu nešlo přečíst kvůli skvrnám od zaschlé krve promíchané s plším trusem. Neklamné doporučení Modřinku opustit a raději pokračovat v cestě na Brdo.

Z brdské rozhledny byl krásný výhled po okolí, čímž většina hezkých zážitků na delší čas skončila, jelikož role navigátora se ujal David. Ten podle svých slov tuto oblast dokonale znal
a prožil zde pobyt na dětském táboře (shodou náhod na tom samém, na kterém byl proveden dvojitý pokus o krádež vlajky).

Davidovi přátelé po několikahodinovém pochodu začali tušit, že vůdcova navigace vykazuje jisté trhliny, protože pokud jde člověk z nejvyšší hory zpět do údolí, neměl by u toho vytrvale stoupat do kopce. Omyl byl bohužel odhalen až příliš pozdě, takže Brdo se toho dne podařilo nevědomky dobít dvakrát.

ilustrační obrázek

Druhou polovinu nohejbalového soustředění zpestřila svým příjezdem světoběžnice Míša, která do Roštína přicestovala až z Londýna, oklikou přes jih Francie a krátkou zastávku
v italských Dolomitech. Společně s ostatními tak mohla absolvovat závěrečný program, který zahrnoval například improvizované branné cvičení na dětském hřišti, nebo stezku odvahy v podobě noční návštěvy nedalekého hřbitova.

Ztichlý noční hřbitov nikoho příliš nevyděsil, větší obavy panovaly kolem vystavení konečného účtu za týdenní pobyt
a s ním spojené požitky. Správce ubytovny se však zachoval velkoryse a vykouzlil částku v nečekaně sympatické výši, což potěšilo hlavně Míšu, která dojela z Itálie pouze s jednou padesátikorunovou stravenkou a musela si potřebný obnos vypůjčit.

Po pěti dnech sportovní soustředění definitivně skončilo,
v Roštíně zavládl klid a mír. Z dětského tábora se přestaly ztrácet vlajky, majiteli restaurace poblíž ubytovny klesly tržby, v lesích kolem Brda ubylo dezorientovaných turistů a za hřbitovní zdí se v noci opět rozhostilo mrtvolné ticho.

ilustrační obrázek

waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops waterdrops